H 4 Her

H4 her je kampanja pokrenuta s ciljem jačanja i pružanje podrške svim ženama u svim sferama života, te suprostavljanja nametnutim standardima i okvirima ponašanja. Primarna platforma realizacije kampanje i širenja podrške svim ženama je instagram, a oficijelni hashtag koji će pratiti kampanju glasi: #herlifeherchoice. Osim podizanja svijesti o statusu žene u našem društvu i žene o samoj sebi, putem kampanje će se sakupljati sredstva za Sigurnu Kuću ( Fondacija Lokalne Demokratije ). Humanitarni broj je- (090 291 094), a kampanja će trajati puna dva mjeseca, od 15.06.2018. do 15.08.2018. Pozivom na gore navedeni  broj donirate 2 KM. Linija je isključivo za fiksne i mobilne mreže BH Telecom-a.

Broj transakcijskog računa Sigurne kuće za uplate iz Bosne i Hercegovine je:

( Fondacija lokalne demokratije, Bravadžiluk bb;  Transakcijski račun br: 141 306 53200046 37

Otvoren kod: BBI Bank dd, Trg djece Sarajeva bb, 71000 Sarajevo )

Svaka žena se susreće sa raznim ograničenjima u privatnom i poslovnom životu. Stvoreni su nerealni standardi koje društvo postavlja pred žene i norme ponašanja koje ona mora pratiti. Kroz kampanju cilj je podići svijest protiv svih oblika nasilja, te poticanja slobode odlučivanja žene o svom privatnom i poslovnom životu.

Svaka žena treba imati moć i vlast nad sopstvenim tijelom i pravo na odluku da li i kada želi postati majka.

Svaka žena treba ima jednak tretman prilikom i tokom zaposlenja

Svaka žena treba da ima pravo na izbor partnera i slobodu pri izboru oblačenja.

Svaka žena zaslužuje potpunu slobodu da bude šta god želi ona da bude, bez osuđivanja i bilo kakvog psihičkog i fizičkog zlostavljanja.

Jer Njen život je Njen izbor- her life her choice!

Ovim putem želim pozvati sve žene da pošalju svoju poruku, svoj stav, moto svim ženama širom svijeta.

Također pozivam i sve muškarce da podrže ovu kampanju sa svojom porukom koju bi uputili ženama. Podržavanjem svih žena podržat ćete svoju majku, sestru, djevojku, ženu i prijateljicu!

Ova kampanja je pokrenuta od strane brenda H. ( Hana Sirćo ). Zašto baš H? Moja muza i inspiracija je jaka i samouvjerena žena, žena koja može sve. Kroz kampanju želim pokazati mnogo veću misiju koju brend ima, a to je podizanje svijesti o slobodi odlučivanja, te širenja pozitivne poruke.

 

H4her-is campaign that is launched with the aim of strengthening and supporting women in all spheres of life, and also fights against imposed standards and framework of conduct. The primary platform for campaign and spreading support to all women is instagram, and offical hashtag of the campaign is: #herlifeherchoice. Apart from raising awareness of the status of women in our society and woman’s image of herself, through campaign will be gathered funds for the Safe House ( Fondacija Lokalne Demokratije ). The humanitarian campaign will last full two months – from  June  16th 2018 until August  15th 2018. Support campaign by donating money on this bank account :

BANK ACCOUNT  IDENTIFICATION NOTICE

 

ACCOUNT NAME:            Fondacija lokalne demokratije

ACCOUNT ADDRESS:      Bravadžiluk bb

POSTCODE AND TOWN/CITY:     71000 Sarajevo

COUNTRY:           Bosna i Hercegovina

BANK NAME:     UniCredit Bank  dd

BRANCH ADDRESS:          Kardinala Stepinca bb

POSTCODE AND TOWN/CITY:     88000 Mostar

COUNTRY:           Bosna i Hercegovina

IBAN:    BA39 3389 1048 0010 3011

SWIFT:  UNCRBA 22

ACCOUNT NUMBER:      20007251001

Currency of the account:              EUR

 

 

Every woman is encountered with various limitations in her private and business life. Society has set unrealistic standards for women and the norms of behavior that they have to follow. Through the campaign, the goal is to raise awareness against of all forms of violence and to encourage women to decide freely on their private and business life.

Every woman needs to have the power over her own body and the right to decide whether and when she wants to become a mother.

Every woman should have equal treatment during employment, the right to choose a partner and freedom to choose how to  dress.

Every women deserves complete freedom to be whatever she wants to be, without condemning and any kind of psychological and physical abuse.

Because Her life is Her choice!

I want to invite all women to send their message, their attitude, their motto and their message to all women around the world.

And I also invite all men to support this campaign with their message to women. Support your mothers, sisters, girlfriends, friends and wifes by supporting all women.

This campaign is launched by the brand H. Why H? My muse and inspiration is a strong and confident woman, a woman who can do everything. Through the campaign I want to show a much larger mission that brand has – Raise awareness of decision making and spreading a positive message.

 

 

Subscribe To Our Newsletter
Register with your email and get and get 10% discount on all products!
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin